Samen buiten spelen

Scouting levert een zeer belangrijke bijdrage aan het bevorderen van buitenspelen bij kinderen. Digitalisering is er volgens bijna alle ouders de belangrijkste oorzaak van dat kinderen niet buitenspelen. Dit concludeert de DSP-groep op basis van onderzoek onder ouders van scouts.

De belangrijke waarden van buiten spelen voor een kind volgens een onderzoek onder ouders met schoolgaande kinderen.

De belangrijke waarden van buiten spelen voor een kind volgens onderzoek:

Wat zijn volgens ouders de drie belangrijkste betekenissen van buiten spelen zijn voor kinderen;

Wat zijn volgens ouders de drie belangrijkste betekenissen van buiten spelen zijn voor kinderen

Beoordeling Scouting voor werking Scouting voor het buitenspelen van een kind::

Beoordeling Scouting voor werking Scouting voor het buitenspelen van een kind::

Onderzoek in cijfer:

  • De meerderheid van de respondenten (87,1%) beoordeelt de bijdrage van Scouting aan buitenspelen als ‘goed’ tot ‘zeer goed’.
  • Bijna alle activiteiten vinden buiten plaats en bij Scouting ontwikkelen kinderen zich op die manier spelenderwijs. •
  • Digitalisering is de grootste zorg van ouders. Maar liefst 93,9% van de ouders noemt concurrentie van computer, tablet, mobiel of televisie als de belangrijkste reden waarom hun kinderen minder buitenspelen.
  • Ook de afwezigheid van voldoende uitdagende buitenruimte is volgens meer dan 30% van de ouders reden voor kinderen om minder buiten te spelen.
  • Het overgrote deel van de ouders (71,4%) ziet plezier en ontlading als het belangrijkste aspect van buitenspelen.
  • Ook vindt 59,9% van de ouders gezondheid een belangrijke betekenis van buitenspelen.

Bekijk hier het volledige rapport